Wenst u te weten of uw water Legionella bevat?

De legionellakiem is van nature aanwezig in vele soorten water, ook in drinkwater. Aan de waterteller is die kiem aanwezig maar vrijwel niet te detecteren. In de waterinstallaties binnen de gebouwen kunnen bepaalde omstandigheden echter de groei (vermenigvuldiging) van de bacterie bevorderen:

 • TEMPERATUUR: Groeibevorderend is een temperatuur van 20° (zeker vanaf 25°C) tot 50°C.
 • STILSTAAND WATER: Dode vertakkingen, leidingen naar weinig gebruikte tappunten, … zijn nefast voor de vorming van een biofilm.
 • VOEDINGSTOFFEN: Voedingstoffen waaronder mineralen, eiwitten (aminozuren), … vindt men terug in de biofilm die zich onvermijdelijk vormt op de wanden van de leidingen en hun onderdelen.
 • AFZETTING

Het huidige Legionellabesluit werd door de Vlaamse regering op 9 februari 2007 uitgevaardigd. Het doel is preventie van veteranenziekte. Sanitaire installaties worden ingedeeld in hoogrisico- en matigrisico-inrichtingen. Andere installaties (koeltorens, klimaatregelingssystemen, tandheelkundige units, exposities) worden niet meer ingedeeld in risicocategorieën. Voor elk van die installaties worden in het besluit specifieke maatregelen geformuleerd.

ALS VERANTWOORDELIJKE VOOR EEN PUBLIEK TOEGANKELIJKE PLAATS (HOOG- OF MATIGRISICO-INRICHTING) DOET U AAN PREVENTIE BETREFFENDE DE VETERANENZIEKTE: 

 • om bij bestaande inrichtingen vanaf 4 juni 2008 in het bezit te zijn van een beheersplan
 • om bij nieuwe inrichtingen voor de eerste ingebruikname een beheersplan te bezitten
 • om bij verbouwingen de impact op het beheersplan te evalueren
 • om bij iedere wijziging van de watervoorziening, het gebruik daarvan of wijzigingen in de omgevingsfactoren die een invloed kunnen hebben op het risico het beheersplan te evalueren
 • om stalen van alle koud- en warmwater circuits te nemen conform uw beheersplan
 • om staalname volgens een erkende methode uit te laten voeren

                    VOLDOET U 100% AAN DE WETTELIJKE EISEN VAN HET LEGIONELLABESLUIT?

                    WIJ ZOEKEN HET GRAAG SAMEN MET U UIT!

WAT KUNNEN WIJ VOOR U BETEKENEN?

 • begeleiding bij het opstellen van het legionella beheersplan
 • uitvoeren van erkende staalnames en geaccrediteerde analyses
 • beoordeling van de resultaten van analyses, controles, …
 • (jaarlijkse) controle op de uitvoering van het beheersplan en het bijhouden van het logboek
 • jaarlijkse screening van de installaties en de werking
 • opleiding voor het technisch personeel dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van het plan

Indien u verdere informatie wenst, contacteer onze dienst customer service: cs@labecca.be of 09 252 64 44.