Nieuwe scoop

Naar aanleiding van de geslaagde audit eind vorig jaar heeft BELAC onze nieuwe scoop aangeleverd.

U vindt deze op onze website terug onder het aspect kwaliteit: http://www.biotox.be/nl/kwaliteit

Voor meer informatie kan u terecht via cs@labecca.be of 09 252 64 44