Legionella: regelgeving betreffende koeltorens en het risico op de veteranenziekte

Naar aanleiding van een Legionella-uitbraak in de Gentse kanaalzone en omwille van het potentieel Legionellarisico van open koeltorensystemen, vraagt het Agentschap Zorg en Gezondheid de aandacht te vestigen op de bestaande regelgeving zodoende de risico’s van koeltorens voor de volksgezondheid te beheersen. 

Voor meer info over Legionella en Legionellabeheersing kan u steeds bij ons terecht of op de website van Zorg en Gezondheid: https://www.zorg-en-gezondheid.be/legionella