KB 14/01/2002 – KB betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water dat in voedingsmiddeleninrichtingen verpakt wordt of dat voor de fabricage en/of het in de handel brengen

Graag wensen we u te informeren betreffende wijziging van het Koninklijk Besluit van 14/01/2002 door het Koninklijk Besluit van 12 juni 2017.

Onderstaand kan u de belangrijkste wijzigingen terugvinden:

  • FREQUENTIE

De frequentie voor het uitvoeren van analyses is gewijzigd voor alle types water (putwater, leidingwater, …). De grootste aanpassing vinden we terug voor een dagverbruik < 100 m³. Daarnaast is er ook een wijziging bij een dagverbruik > 1000 - < 10 000 m³ voor de volledige controle. De overige frequenties zijn ongewijzigd gebleven.

Dagverbruik

Bewaking

Volledige controle

≤ 10m³

1

1x per 4 jaar

> 10 - < 100m3

1

1x per 2 jaar

> 1000 - < 10 000m³

4 + 3 (per 1000³m)

1 + 1 voor elke 4500 m³/dag en fractie daarvan van de totale hoeveelheid

 

Bovenstaande wijziging zal voor u als bedrijf mogelijks van toepassing zijn.

  • ANALYSES

Bij de bewakingscontrole is ammonium niet langer een verplichte parameter. Ammonium dient enkel bepaald te worden bij gebruik van chloraminering. Hieronder vindt u nog even de verplichte parameters:

Bewakingsonderzoek (parameters groep A)

Totaal kiemgetal 22°C

Coliformen

E. coli

Kleur

Troebelheidsgraad

Smaak

Geur

pH

Geleidbaarheid

Nitraat (+ nitriet)

 

De parameters voor de volledige controle (punt I, II en III van de bijlage) zijn ongewijzigd.

Bovenstaande wijziging op het vlak van analyses is niet van toepassing op behandeld leidingwater, hiervoor blijven de FAVV nota’s van toepassing.

Laboratorium ECCA & BIOTOX wijzigen het standaard analysepakket bijlage IV (bewakingsonderzoek) vanaf 20/07.

Indien het standaard analysepakket bijlage IV (bewakingsonderzoek) bij u van toepassing is, dient u geen actie te ondernemen. Indien u een afwijkend klantpakket hanteert waaraan u een wijziging wenst, vragen wij u ons te informeren betreffende de gewenste wijziging.

 

Bij vragen mag u steeds onze Customer Service contacteren.