Kwaliteit

Biotox hecht veel belang aan de kwaliteit van haar analyses. Bij elke analyse wordt er gestreefd naar de hoogste kwaliteitsnorm. Het kwaliteitssysteem is geaccrediteerd door BELAC volgens de ISO 17025 “Algemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings- en kalibratielaboratoria”.

Om de kwaliteit van de analyses en monsternames op peil te houden, neemt BIOTOX deel aan verschillende ringtesten bij een grote variëteit aan organisatoren. Deze ringtesten laten toe op een onafhankelijke manier de juistheid van de analyseresultaten te borgen.

“Kwaliteit is geen handeling, het is een gewoonte” - (Aristoteles)